VĂN PHÒNG ẢO VẮC XIN GIÚP 96% CÔNG TY TRỞ LẠI SAU DỊCH AN TOÀN

van phong ao vaccine cho doanh nghiep

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam đã đặt nhiều doanh nghiệp thuộc hầu hết các ngành nghề vào trạng thái báo động. Nhiều công ty đã đồng loạt tạm thời đóng cửa, thậm chí hủy hợp đồng thuê trụ sở văn phòng. Văn phòng ảo đã tạo ra một sự bùng […]